Trụ hai đầu 180mm x 4mm – (Khoảng cách 75mm)

Số của bài viết: 2177
Thông tin:

 

 • Trụ nhiều đầu
 • Thép không gỉ sáng bóng
 • 180mm x 4mm
 • Đôi (2 x 75mm)
 • Nhiều lỗ để lắp đặt ngang hoặc dọc
 • Sự miêu tả
 • Trụ nhiều đầu
 • Thép không gỉ sáng bóng
 • 180mm x 4mm
 • Đôi (2 x 75mm)
 • Nhiều lỗ để lắp đặt ngang hoặc dọc