Trụ hỗ trợ kính thiên văn

Số của bài viết: 4194
Thông tin:

 

  • Trụ đỡ kính thiên văn hạ cánh tự do cho lưới phân chia tiêu chuẩn.
  • Hoàn toàn có thể điều chỉnh từ 2 đến 3 m.
  • Sự miêu tả
  • Trụ đỡ kính thiên văn hạ cánh tự do cho lưới phân chia tiêu chuẩn.
  • Hoàn toàn có thể điều chỉnh từ 2 đến 3 m.