Trụ máng xối 90mm – Gói 10

Số của bài viết: 2166
Thông tin:

 

 • Trụ máng xối
 • Thép không gỉ
 • 90mm
 • Gói 10
 • Sẽ phù hợp với độ dày 3-7mm
 • Sự miêu tả
 • Trụ máng xối
 • Thép không gỉ
 • 90mm
 • Gói 10
 • Sẽ phù hợp với độ dày 3-7mm