Trụ quần vợt bằng thép có ổ cắm vuông

Số của bài viết: 4281
Thông tin:

 

 • Hoàn chỉnh với ổ cắm có nắp lật
 • Hồ sơ vuông 76mm
 • Máy cuốn bằng đồng
 • Độ dày thành 3.2mm
 • Sơn tĩnh điện màu xanh lá
 • Net retainaing rod
 • Sự miêu tả
 • Hoàn chỉnh với ổ cắm có nắp lật
 • Hồ sơ vuông 76mm
 • Máy cuốn bằng đồng
 • Độ dày thành 3.2mm
 • Sơn tĩnh điện màu xanh lá
 • Net retainaing rod