Trụ tennis bằng thép đặt tự do

Số của bài viết: 4273
Thông tin:

 

  • Trụ thép vuông 76mm
  • Có bánh xe giúp di chuyển dễ dàng
  • Máy cuốn bằng đồng
  • Sự miêu tả
  • Trụ thép vuông 76mm
  • Có bánh xe giúp di chuyển dễ dàng
  • Máy cuốn bằng đồng