Trụ tennis tự do di chuyển dễ dàng

Số của bài viết: 4270
Thông tin:

 

  • Trụ tennis vuông 76mm
  • 6 bánh xe cố định để dễ di chuyển
  • Sự miêu tả
  • Trụ tennis vuông 76mm
  • 6 bánh xe cố định để dễ di chuyển