Trụ thép, riêng biệt

Steel posts, separate Steel posts, separate
Số của bài viết: 6398
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,30 m
Độ cao rơi: tối đa. 1,20 m
  • Mô tả

Trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 2,00 m, có mũ, sơn đặc biệt (màu đỏ) khi giao hàng