Túi ăng-ten theo tiêu chuẩn DVV

Số của bài viết: 4419
Thông tin:

 

  • Túi hàn tần số cao cho râu bóng chuyền
  • Hoàn thiện với điểm đánh dấu ranh giới polyester tráng
  • Sự miêu tả
  • Túi hàn tần số cao cho râu bóng chuyền
  • Hoàn thiện với điểm đánh dấu ranh giới polyester tráng