Túi ăng ten

Số của bài viết: 4416
Thông tin:

 

  • Túi ăng ten bóng chuyền
  • Hoàn thiện với khóa Velcro để gắn vào lưới nhanh chóng và dễ dàng.
  • Để huấn luyện và lưới châu báu
  • Không có DVV lable.
  • Sự miêu tả
  • Túi ăng ten bóng chuyền
  • Hoàn thiện với khóa Velcro để gắn vào lưới nhanh chóng và dễ dàng.
  • Để huấn luyện và lưới châu báu
  • Không có DVV lable.