Túi dằn lưới

Số của bài viết: 4724
Thông tin:

 

  • Túi dằn lưới làm từ các dải HDPE dệt nhỏ màu trắng
  • Không bao gồm chấn lưu
  • Sự miêu tả
  • Túi dằn lưới làm từ các dải HDPE dệt nhỏ màu trắng
  • Không bao gồm chấn lưu