Túi hỗ trợ ăng ten bóng chuyền bãi biển

Số của bài viết: 4350
Thông tin:

 

  • Túi hỗ trợ Antennae bóng chuyền bãi biển bằng Polyester dệt phủ nhựa với dải đánh dấu ranh giới,
  • Thường xuyên hàn cao.
  • Màu sắc: Vàng
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Túi hỗ trợ Antennae bóng chuyền bãi biển bằng Polyester dệt phủ nhựa với dải đánh dấu ranh giới,
  • Thường xuyên hàn cao.
  • Màu sắc: Vàng

Các màu có sẵn:

  • Vàng (05)