Túi lưu trữ lưới an toàn

Số của bài viết: 958
Thông tin:

 

  • Bao tải cho lưới an toàn được làm từ vật liệu Polyetylen ổn định uv.
  • Kích thước: 60 x 100 cm, có dây kéo.
  • Thích hợp cho lưới an toàn 6 x 10 m hoặc lưới bảo vệ bằng gạch,
  • Kích thước 2 x 10 m
  • Sự miêu tả
  • Bao tải cho lưới an toàn được làm từ vật liệu Polyetylen ổn định uv.
  • Kích thước: 60 x 100 cm, có dây kéo.
  • Thích hợp cho lưới an toàn 6 x 10 m hoặc lưới bảo vệ bằng gạch,
  • Kích thước 2 x 10 m