Uốn – Gói 100

Số của bài viết: 2232
Thông tin:

 

 • Uốn
 • Uốn đồng mạ niken
 • Để gắn vào dây bọc Nylon vào các trụ và chốt chia
 • Gói 100
 • Sử dụng công cụ uốn PW2175
 • Sự miêu tả
 • Uốn
 • Uốn đồng mạ niken
 • Để gắn vào dây bọc Nylon vào các trụ và chốt chia
 • Gói 100
 • Sử dụng công cụ uốn PW2175