Vario Element 10, Trượt cho các trụ thép

Số của bài viết: 6359
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,20 m
Độ cao rơi: 1,50 m
  • Mô tả

Trượt cho các trụ thép