Viên nang không gian

Số của bài viết: 6464
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 3,40 m
Yêu cầu về không gian: Ø 3,50 m
Vùng an toàn: yêu cầu pháp lý Ø 8,00 m, khuyến nghị Ø 11,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 50,25 m²
Độ cao rơi: 2,00 m
Bê tông cần thiết m³: 1,00 m³
Số lượng người dùng: 19
  • Mô tả
  • 1 cột thép (Ø 20 cm), dài 3,80 m, với bộ bảo vệ cột PA
  • 4 dầm bập bênh (Ø 14 cm), chiều dài 1,65 m
  • 1 cơ chế bập bênh quay với ổ trượt không cần bảo dưỡng
  • 1 gói phụ kiện khoang ngủ
  • 1 chùm vòng nhôm
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)