Vít căng

Số của bài viết: 4265
Thông tin:

 

  • Vít căng mạ kẽm cho mục 905.
  • Sự miêu tả
  • Vít căng mạ kẽm cho mục 905.