Vít thép không gỉ Posi-Panhead 8mm x 19mm – Gói 100

Số của bài viết: 2420
Thông tin:

 

  • Vít thép không gỉ Posi-Panhead
  • Gói 100
  • 8 x 19mm vít
  • Sự miêu tả
  • Vít thép không gỉ Posi-Panhead
  • Gói 100
  • 8 x 19mm vít