Vít tự khoan 20mm, thép không gỉ – Gói 100

Số của bài viết: 2550
Thông tin:

 

 • Vít tự khoan
 • Thép không gỉ
 • 20mm
 • Gói 100
 • Đầu lục giác để gắn mũi khoan đặc biệt
 • Sự miêu tả
 • Vít tự khoan
 • Thép không gỉ
 • 20mm
 • Gói 100
 • Đầu lục giác để gắn mũi khoan đặc biệt