Vòi thoát nước nắp di động – Cuộn dây 30m

Số của bài viết: 842
Thông tin:

Vòi thoát nước nắp di động – Cuộn dây 30m

  • Chiều dài thêm của ống thoát nước cho nắp sân di động
  • Cuộn dây 30m 
  • Vòi màu vàng 
  • Sự miêu tả

Vòi thoát nước nắp di động – Cuộn dây 30m

  • Chiều dài thêm của ống thoát nước cho nắp sân di động
  • Cuộn dây 30m 
  • Vòi màu vàng