Vòng bi lắc – có bu lông

Số của bài viết: 3947
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • Bu lông M16 x 200 mm, mạ kẽm, sơn tĩnh điện màu đỏ
  • Có cùm inox M8 và cùm xoay inox M8 với đầu nĩa
  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • Bu lông M16 x 200 mm, mạ kẽm, sơn tĩnh điện màu đỏ
  • Có cùm inox M8 và cùm xoay inox M8 với đầu nĩa