Vòng bi và xích an toàn

Số của bài viết: 3974
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • Bu lông M16 x 200 mm, mạ kẽm, sơn tĩnh điện màu đỏ
  • Với tay áo PA, 2 cùm thép không gỉ M8, chuỗi an toàn không. 8, đối với gỗ và thép
  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • Bu lông M16 x 200 mm, mạ kẽm, sơn tĩnh điện màu đỏ
  • Với tay áo PA, 2 cùm thép không gỉ M8, chuỗi an toàn không. 8, đối với gỗ và thép