Võng cao su

Rubber hammock Rubber hammock
Số của bài viết: 6539
Thông tin:

 

Bề mặt nằm: 0,80 x 1,95 m
Chiều cao thiết bị: 1,70 m
Yêu cầu về không gian: 4,80 x 0,80 m
Vùng an toàn: 4,80 x 5,40 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 19,20 m²
Độ cao rơi: 1,00 m
Số lượng người dùng: 5
  • Mô tả
  • Bề mặt nằm làm từ đai bọc PVC bọc vải, không bao gồm ổ đỡ và trụ treo
  • Dây treo làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép) Xích điều chỉnh độ dài

Khoảng cách trụ rõ ràng 4200 mm (chiều cao hệ thống treo: + 1,29 m) cũng phù hợp cho:

Khoảng cách cột rõ ràng 4000 mm (chiều cao hệ thống treo: + 1,50 m)