Võng dây Hercules

Số của bài viết: 6541
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,70 m
Yêu cầu về không gian: 4,80 x 0,80 m
Vùng an toàn: 4,80 x 5,40 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 19,20 m²
Độ cao rơi: 1,00 m
Số lượng người dùng: 5
  • Mô tả
  • Bề mặt nằm và dây treo làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép), bao gồm. chuỗi điều chỉnh độ dài
  • Vòng bi và trụ treo của hệ thống treo không được bao gồm

Khoảng cách trụ rõ ràng 4200 mm (chiều cao hệ thống treo: + 1,29 m) cũng phù hợp cho:

Khoảng cách cột rõ ràng 4000 mm (chiều cao hệ thống treo: + 1,50 m)