Võng dây Hercules có kẹp nút nhựa

Số của bài viết: 3783
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • Giường và dây treo Hercules (ø 16mm, 6 sợi, có lõi thép), bao gồm. xích điều chỉnh độ dài.
  • Mà không có phụ kiện treo và bài viết.
  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • Giường và dây treo Hercules (ø 16mm, 6 sợi, có lõi thép), bao gồm. xích điều chỉnh độ dài.
  • Mà không có phụ kiện treo và bài viết.