Võng dây liên kết thép

Số của bài viết: 6538
Thông tin:

 

Bề mặt nằm: 0,80 x 1,86 m
Chiều cao thiết bị: 1,70 m
Yêu cầu về không gian: 4,80 x 0,80 m
Vùng an toàn: 4,80 x 5,40 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 19,20 m²
Độ cao rơi: 1,00 m
Số lượng người dùng: 5
  • Mô tả
  • Bề mặt nằm làm từ các liên kết đặc biệt có chèn dây thép, không bao gồm phụ kiện treo và trụ
  • Dây treo làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép), bao gồm. chuỗi điều chỉnh độ dài

Khoảng cách trụ rõ ràng 4200 mm (chiều cao hệ thống treo: + 1,29 m) cũng phù hợp cho:

Khoảng cách trụ rõ ràng 4000 mm (chiều cao hệ thống treo: + 1,50 m)