Vòng đệm bằng Polypropylene đường kính 12 mm.

Số của bài viết: 4820
Thông tin:

Lunge thắt lại bằng dây polypropylene bện đặc biệt 12 mm, có mối nối ở cả hai đầu.

  • Sự miêu tả
  • Tính chất

Lunge thắt lại bằng dây polypropylene bện đặc biệt 12 mm, có mối nối ở cả hai đầu.

Các màu có sẵn:

  • Đỏ (07)