Vòng đệm ngoại quan, thép không gỉ – Gói 100

Số của bài viết: 2544
Thông tin:

 

  • Máy giặt ngoại quan
  • Thép không gỉ
  • Gói 100
  • Để sử dụng với vít tự khoan
  • Sự miêu tả
  • Máy giặt ngoại quan
  • Thép không gỉ
  • Gói 100
  • Để sử dụng với vít tự khoan