Võng “Dream” bằng Polypropylene – Đường kính 5mm

Số của bài viết: 2924
Thông tin:

 

 • Đường kính 5mm
 • Polypropylene có độ bền cao, không nút
 • Mô hình võng “Giấc mơ”
 • Chất liệu mềm dễ chịu chịu được thời tiết.
 • Võng có 2 giá đỡ tạo hình
 • Được cung cấp trong bao bì bán hàng (hộp) 105 x 26 x 12 cm.
 • Sự miêu tả
 • Đường kính 5mm
 • Polypropylene có độ bền cao, không nút
 • Mô hình võng “Giấc mơ”
 • Chất liệu mềm dễ chịu chịu được thời tiết.
 • Võng có 2 giá đỡ tạo hình
 • Được cung cấp trong bao bì bán hàng (hộp) 105 x 26 x 12 cm.