Võng “Heaven” – Lưới 15mm

Số của bài viết: 2918
Thông tin:

 

 • Đường kính 15mm
 • Polypropylene có độ bền cao, không nút
 • Mô hình võng “Thiên đường” với thiết kế lưới bất thường (lưới Mahulan)
 • Chịu được thời tiết do đó cực kỳ bền.
 • Võng có 2 giá đỡ định hình và được cung cấp đầy đủ với dây cố định và trong bao bì bán hàng (hộp) 105 x 26 x 12 cm.
 • Sự miêu tả
 • Đường kính 15mm
 • Polypropylene có độ bền cao, không nút
 • Mô hình võng “Thiên đường” với thiết kế lưới bất thường (lưới Mahulan)
 • Chịu được thời tiết do đó cực kỳ bền.
 • Võng có 2 giá đỡ định hình và được cung cấp đầy đủ với dây cố định và trong bao bì bán hàng (hộp) 105 x 26 x 12 cm.