Võng nghỉ XXL làm từ dây Hercules

XXL Rest hammock made from Hercules rope
Số của bài viết: 6536
Thông tin:

 

Bề mặt nằm: 2,00 x 1,40 m
Chiều cao thiết bị: 1,70 m
Yêu cầu về không gian: 4,32 x 1,60 m
Vùng an toàn: 5,80 x 4,60 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 21,00 m²
Độ cao rơi: 1,00 m
Bê tông cần thiết m³: 1,15 m³
Số lượng người dùng: 8
  • Mô tả
  • Giường (1,40 x 2,00m) và dây treo Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi có lõi thép)
  • Không có ổ trục và trụ treo
  • Bao gồm dây chuyền điều chỉnh độ dài
  • Có bảo vệ chống lật