Võng polyester, cho các trụ thép

Số của bài viết: 6320
Thông tin:

 

Chiều cao lối vào: 1,30 m
Độ cao rơi: tối đa. 1,20 m
  • Mô tả

Cho các trụ thép