Vòng thể dục, với dây treo Hercules

Số của bài viết: 3613
Thông tin:

Có dây treo Hercules, màu sắc dây: 01 xanh lá, 04 xanh dương, 05 vàng, 07 đỏ, 08 sợi gai

Sự miêu tả:

  • Làm từ polyester 28 x 240 mm
  • Màu sắc của nhẫn: trắng
  • Tổng chiều dài khoảng. 1,50 m (theo tiêu chuẩn) chiều dài khác có sẵn theo yêu cầu – chỉ định với đơn đặt hàng của bạn!
  • Đầu dây phía trên bao gồm chuỗi thép không. 6, mạ kẽm
  • Sự miêu tả

Có dây treo Hercules, màu sắc dây: 01 xanh lá, 04 xanh dương, 05 vàng, 07 đỏ, 08 sợi gai

Sự miêu tả:

  • Làm từ polyester 28 x 240 mm
  • Màu sắc của nhẫn: trắng
  • Tổng chiều dài khoảng. 1,50 m (theo tiêu chuẩn) chiều dài khác có sẵn theo yêu cầu – chỉ định với đơn đặt hàng của bạn!
  • Đầu dây phía trên bao gồm chuỗi thép không. 6, mạ kẽm