Vòng tròn thể dục (Vòng tròn ma thuật)

Số của bài viết: 4861
Thông tin:

 

  • Vòng tập thể dục bằng dây thun bện 6 mm, màu đỏ và trắng, vô tận, có kẹp nhựa để điều chỉnh kích thước vòng tròn.
  • Chiều dài: 20 m (các chiều dài khác theo yêu cầu).
  • Sự miêu tả
  • Vòng tập thể dục bằng dây thun bện 6 mm, màu đỏ và trắng, vô tận, có kẹp nhựa để điều chỉnh kích thước vòng tròn.
  • Chiều dài: 20 m (các chiều dài khác theo yêu cầu).