Vua phá lưới quần vợt nam

Số của bài viết: 4290
Thông tin:

Khung thép mạ crom có ​​thể xoay và khóa ở mọi vị trí xem. Kẹp ống được cung cấp sẽ gắn thiết bị ghi điểm của sân vào tất cả các trụ tennis tròn và vuông tiêu chuẩn của Vương quốc Anh. Bao gồm bảng tên, bút đánh dấu, 2 bộ số trò chơi (0 đến 9) và 2 bộ “bộ thắng” (0 đến 5).

  • Sự miêu tả

Khung thép mạ crom có ​​thể xoay và khóa ở mọi vị trí xem. Kẹp ống được cung cấp sẽ gắn thiết bị ghi điểm của sân vào tất cả các trụ tennis tròn và vuông tiêu chuẩn của Vương quốc Anh. Bao gồm bảng tên, bút đánh dấu, 2 bộ số trò chơi (0 đến 9) và 2 bộ “bộ thắng” (0 đến 5).