Witch’s coven Phiên bản 3, Các bài viết bằng thép

Witch‘s coven Version 3
Số của bài viết: 6206
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

1.30 m

Yêu cầu không gian:

3.40 x 1.95 m

Vùng an toàn:

6.40 x 4.95 m

Min. chống rơi:

27.00 m²

Chiều cao rơi:

1.10 m
  • Mô tả
  • 5 trụ thép (Ø 102 mm), với nhiều chiều dài khác nhau
  • 1 thang dây
  • 1 lưới che nắng
  • 1 lưới lốp
  • 2 lốp
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)