Witch’s coven Phiên bản 3, Douglas thông tin đăng

Witch‘s coven Version 3
Số của bài viết: 6205
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

1.30 m

Yêu cầu không gian:

3.40 x 1.95 m

Vùng an toàn:

6.40 x 4.95 m

Min. chống rơi:

27.00 m²

Chiều cao rơi:

1.10 m
  • Mô tả
  • Phiên bản tiêu chuẩn: 5 trụ cây linh sam Douglas (Ø 160 mm), với nhiều độ dài khác nhau, với giày đăng
  • 1 thang dây
  • 1 lưới che nắng
  • 1 lưới lốp
  • 2 lốp
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)