Witch’s coven Version 2, Douglas thông tin đăng

Witch‘s coven Version 2
Số của bài viết: 6210
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

1.60 m

Yêu cầu không gian:

4.10 x 6.25 m

Vùng an toàn:

7.25 x 9.00 m

Min. chống rơi:

42.00 m²

Chiều cao rơi:

1.10 m
 • Mô tả
 • Phiên bản tiêu chuẩn: 8 trụ linh sam Douglas (Ø 160 mm), với nhiều độ dài khác nhau, với giày đăng
 • 1 thang dây
 • 2 lưới tam giác ngang
 • 1 lưới leo tam giác
 • 1 lưới leo thẳng đứng
 • 1 dây treo với 2 vòng
 • 1 người leo núi cao su với dây treo
 • 1 lưới đu
 • 1 võng cao su
 • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)