Witch’s Slide & Climbing Net

Slide and Climbing Net Slide and Climbing Net Slide and Climbing Net
Số của bài viết: 1342
Thông tin:

Lưới trượt & leo núi phù thủy dành cho trẻ em trên 2 tuổi.

  • Sự miêu tả

Lưới trượt & leo núi phù thủy dành cho trẻ em trên 2 tuổi.

Trang thiết bị:

  • 4 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 2,00 m, sơn đặc biệt (màu đỏ) khi giao hàng
  • 1 trang trình bày GRP có thanh
  • 1 thang dây
  • 1 lưới leo núi
  • 1 thang đi bộ
  • 1 lưới ngang
  • Dây và lưới bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)