Xe đẩy thảm trong nhà

Số của bài viết: 548
Thông tin:

 

  • Bánh xe đúc độc lập không đánh dấu
  • Phanh trên cả 4 bánh
  • Dễ điều động
  • Công suất tối đa 60m x 2m
  • Sự miêu tả
  • Bánh xe đúc độc lập không đánh dấu
  • Phanh trên cả 4 bánh
  • Dễ điều động
  • Công suất tối đa 60m x 2m