Xích dằn cho lưới mục tiêu có độ sâu 150 cm

Số của bài viết: 1693
Thông tin:

 

  • Xích dằn cho lưới khung thành, bao gồm một sợi xích, 800 g / m, được bọc nhựa.
  • Dễ lắp ráp: chỉ cần lắp ống có dây xích vào các mắt lưới bên dưới của lưới cầu môn.
  • Sự miêu tả
  • Xích dằn cho lưới khung thành, bao gồm một sợi xích, 800 g / m, được bọc nhựa.
  • Dễ lắp ráp: chỉ cần lắp ống có dây xích vào các mắt lưới bên dưới của lưới cầu môn.