Xích đu cho trẻ mới biết đi

Số của bài viết: 3891
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • Ghế làm bằng chất liệu cao su chắc chắn (36 x 32 cm)
  • Dây treo bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Xích có thể điều chỉnh và móc xích đu có khớp nối với cùm bằng thép không gỉ (ảnh số 4602)
  • Chiều cao hệ thống treo 2,00 m hoặc 2,50 m
  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • Ghế làm bằng chất liệu cao su chắc chắn (36 x 32 cm)
  • Dây treo bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Xích có thể điều chỉnh và móc xích đu có khớp nối với cùm bằng thép không gỉ (ảnh số 4602)
  • Chiều cao hệ thống treo 2,00 m hoặc 2,50 m