Xích đu cuối dây Hydra, 4 chỗ ngồi, đôi

Hydra rope end swinger Hydra rope end swinger
Số của bài viết: 6534
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,55 m
Yêu cầu về không gian: 5,10 x 4,10 m
Vùng an toàn: 8,00 x 5,10 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 40,80 m²
Độ cao rơi: 1,50 m
Bê tông cần thiết m³: 1,30 m³
Số lượng người dùng: 12
  • Mô tả
  • 6 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,60 m, sơn đặc biệt (xanh hoặc đỏ) được bao gồm khi giao hàng
  • 3 dầm ngang bằng thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 4,15 m, sơn đặc biệt (xanh hoặc đỏ) khi giao hàng
  • 2 dây xích đu làm từ dây PP bện 4 cạnh (Ø 160 mm)
  • 15 dây treo có phụ kiện (Điều 4602)
  • Dây thừng làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)

& nbsp;

Thiết kế khác 3 hoặc 5 chỗ theo yêu cầu!