Xích đu dây trong rừng, Chiều cao hệ thống treo 2,00 m

Số của bài viết: 6495
Thông tin:

 

Chiều cao hệ thống treo: 2,00 m
Độ dày của dây: 90/90 mm
Khoảng cách lỗ khoan: 2,00 m
Tối thiểu. khoảng cách đến khung xích đu: 0,70 m
Độ cao rơi: 1,25 m
  • Mô tả
  • Dây PP ổn định, bền với thời tiết (Ø 90 mm)
  • Không có vòng bi treo (chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nghệ thuật. số 4602) hoặc khung