Xích đu dây trong rừng, Chiều cao hệ thống treo 2,50 m

Số của bài viết: 3811
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • Dây PP bền, chống thấm (Ø 90 mm)
  • Không bao gồm vòng bi treo (chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng điều 4608) hoặc khung
  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • Dây PP bền, chống thấm (Ø 90 mm)
  • Không bao gồm vòng bi treo (chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng điều 4608) hoặc khung