Xích đu đôi mộc mạc

Số của bài viết: 6496
Thông tin:

 

Chiều cao hệ thống treo: 2,00 m / 2,50 m
Độ dày của dây: 140/140 mm
Khoảng cách lỗ khoan: 2,00 x 0,60 m
Tối thiểu. khoảng cách đến khung xích đu: 0,60 m
Độ cao rơi: 1,25 m / 1,50 m
  • Mô tả
  • Sợi dây PP tết vuông dùng làm mặt ngồi, indiv. diện tích chỗ ngồi: 14 x 50 cm, Tổng chiều dài: 1,30 m
  • Xích treo có ống, chiều cao hệ thống treo: 2,00 m hoặc 2,50 m (vui lòng nêu rõ) (chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng vòng bi treo nghệ thuật. số 4602)