Xiếc leo núi

Số của bài viết: 6449
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 3,40 m
Yêu cầu về không gian: Ø 3,50 m
Vùng an toàn: yêu cầu pháp lý Ø 8,00 m, khuyến nghị Ø 11,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 50,20 m²
Độ cao rơi: 1,00 m
  • Mô tả
  • 1 cột thép (Ø 20 cm), chiều dài 3,80 m
  • 4 dầm bập bênh (Ø 14 cm), chiều dài 1,65 m
  • 1 cơ chế bập bênh quay với ổ trượt không cần bảo dưỡng
  • 1 gói lưới
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)