12mm Polysteel Cross Ropes – Bán bởi Meter

Số của bài viết: 970
Thông tin:

Dây thừng chéo polysteel của chúng tôi được sử dụng để giảm độ võng của lưới an toàn (loại M). Dây thừng chéo lưới an toàn được làm từ polysteel đường kính 12mm và có sẵn để giao hàng nhanh chóng với thời gian vận chuyển 1-2 ngày. Chúng tôi cũng bán dây polysteel 12mm trên cuộn dây 660m .

  • Sự miêu tả

Dây thừng chữ thập polysteel trắng có đường kính 12mm – Bán theo Meter

Dây thừng chéo polysteel của chúng tôi được sử dụng để giảm độ võng của lưới an toàn (loại M). Dây thừng chéo lưới an toàn được làm từ polysteel đường kính 12mm và có sẵn để giao hàng nhanh chóng với thời gian vận chuyển 1-2 ngày. Chúng tôi cũng bán dây polysteel 12mm trên cuộn dây 660m .

Thông số kỹ thuật

  • Dây polysteel (30KN)
  • Bán được đồng hồ, cung cấp lỏng lẻo
  • Đường kính dây 12mm
  • Để giảm độ võng của lưới (Loại M)
  • Trắng với đốm xanh, vàng và xanh lá cây

Ứng dụng liên quan